Home

Geachte bezoeker,

Welkom op RWS Portalen. Deze website ondersteunt:

  • Hergebruik van VDC’s, verkeerskundige draagconstructies, i.e. portalen en uithouders.
  • De aanvraag van constructienummers voor nieuwbouw van VDC’s.

Klik hier voor informatie over ontwerp en contractkaders voor VDC’s.

Hergebruik

Bij wegaanpassingen worden regelmatig oude VDC’s vervangen door nieuwe VDC’s met grotere overspanning of draagkracht. De oude VDC’s vertegenwoordigen nog steeds een groot kapitaal (ordegrootte 100.000 euro), omdat ze bijna altijd beschikken over een lange resterende levensduur. Daarnaast leidt hergebruik tot minder milieubelasting dan nieuwbouw. We gooien de oude portalen daarom niet weg, maar slaan ze tijdelijk op om elders (na renovatie) opnieuw te gebruiken. Het huidige duurzame beleid van RWS is dat elk project verplicht moet onderzoeken of de inzet van Renoportalen mogelijk is. De verplichting om de haalbaarheid van hergebruik te onderzoeken en zo mogelijk toe te passen, is opgenomen in de contracten voor wegaanleg en -aanpassing.

Hergebruik gaat wijzigen

Het RWS beleid met betrekking tot hergebruik van VDC’s gaat wijzigen. Op dit moment beraadt RWS zich nog op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan hergebruik in de toekomst. In ieder geval zal RWS op korte termijn stoppen met het zelf (tijdelijk) opslaan van oude portalen. Het reserveren van VDC’s zal dan ook nog maar een beperkte periode mogelijk zijn. Voor de gewijzigde reserveringstermijnen en voorwaarden wordt verwezen naar het onderwerp “Reserveren VDC’s” op deze website. Voor zowel de bestaande als de nieuwe reserveringen geldt dat de voorwaarden van kracht blijven zoals vermeld op deze website.

Constructienummers

Constructienummers verbinden de fysieke constructies met areaalgegevens in databases. Het bijhouden van actuele areaalgegevens is het startpunt van goede sturing op beheer, onderhoud en aanpassingen in projecten. Via deze website wordt alleen het uitgifteproces van constructienummers ondersteund. De gegevens die verstrekt worden als voorwaarde voor uitgifte, blijven via deze website beschikbaar. Projecten leveren de gegevens van VDC’s na afronding aan beheerders (regionale diensten, wegendistricten), die verantwoordelijkheid dragen voor areaalgegevensbeheer.

Stakeholders

  • Opdrachtnemers van projecten kunnen deze website gebruiken in het proces om VDC’s te reserveren en af te halen, gebruikte VDC’s af te leveren indien ze overtollig zijn en constructienummers aan te vragen voor nieuwbouw.
  • Opdrachtgevende projectteams kunnen via deze website zien dat hun opdrachtnemers zich aan de contractafspraken houden.
  • Beheerders kunnen via deze website zien welke aanpassingen projecten doorvoeren.
  • Domeinen Roerende Zaken (agentschap van ministerie van Financiën) beheert via deze website de VDC’s die onder hun verantwoordelijkheid worden opgeslagen of vernietigd.

Er is getracht deze website simpel en intuïtief te maken. Als u desondanks vragen heeft, kunt u deze stellen via het contactformulier.